top of page

history

הסטוריה

הבניין בשלוש פינת אלרואי נבנה בשכונת נווה שלום ההסטורית, השכונה היהודית השניה שקמה מחוץ ליפו, (3 שנים אחרי נווה צדק ובסמיכות לה) בסוף המאה ה 19.
מבנהו משקף את הבנייה היפואית בתקופת בנייתו – מבנה הבנוי קירות נושאים מאבן כורכר עם תקרות הבנויות מקשתות שטוחות מלבני חרס, בין רלסים  מפלדה.
הוא תוכנן כ"בית חלל מרכזי", טיפולוגיה נפוצה בבתי מגורים של המעמד הבינוני העירוני בא"י ולבנון מסוף המאה ה 19 עד שנות ה 30 של המאה ה-20

original ornaments

עיטורים מקוריים

עיטורי סטנסיל צויירו כפס קישוט מסביב לקירות החדר כ-40 ס"מ מתחת לקו התקרה. עיטרי קיר כאלה היו מקובלים ונפוצים בכל הבתים שנבנו בתחילת המאה ה-20 (גל ראשון של מעטרי קיר הגיע לארץ ישראל עם תחילת העלייה השניה בסוף 1903) אך כמותם ואיכותם בבית זה יוצאת דופן. מקור ספרי הסטנסילים באירופה ובמצרים. רצפת החדרים עוטרה בשטחים של דוגמאות באמצעות אריחי טרצו צבעוניים

bottom of page